Jak przebiega psychoterapia?

Blog przez żołądek do serca

Maciej

Niezły obżartuszek, ale tylko i wyłącznie w dobrej wierze! Pasjonata dobrego obiadu i krótkiej siesty. Laureat nagrody #mamOplaijobla
Jak przebiega psychoterapia?

Problemy natury psychicznej mogą dotknąć każdego z nas. W takiej sytuacji niezbędne jest szybkie zdiagnozowanie problemów oraz skuteczna interwencja w postaci farmakoterapii oraz psychoterapii. Dziś przyjrzyjmy się bliżej drugiej z dróg do odzyskania zdrowia.

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia to jedna z najbardziej skutecznych metod radzenia sobie z trudnościami natury psychicznej. Jest doskonałym wsparciem dla farmakoterapii i daje pacjentowi narzędzia, które pozwalają mu na stałe poprawić jego stan psychiczny i emocjonalny. Może być też samodzielnym działaniem, bez dodatkowej farmakoterapii, jeśli nie jest ona konieczna w danym przypadku.

Psychoterapia polega na sesji spotkań, odbywanych z terapeutą. Spotkania zazwyczaj odbywają się od 1 do 3 razy na tydzień i są kontynuowane aż do uzyskania subiektywnej poprawy u pacjenta. Zadaniem takich spotkań jest nie tylko wsparcie psychiczne osoby oraz “postawienie jej na nogi”. Psychoterapia to przede wszystkim odkrywanie przyczyn obecnego stanu oraz uzyskiwanie indywidualnych sposobów na to, by radzić sobie w kryzysach i odzyskać szczęście.

Zaufanie – klucz do sukcesu

Psychoterapeuta zapewnia swoim pacjentom w pełni komfortowe i pełne dyskrecji spotkania. Dzięki temu osoba korzystająca z pomocy może poczuć się swobodnie i zbudować zaufanie do swojego terapeuty. Jest ono niezbędne, aby sesje mogły odbywać się skutecznie i przebiegać w szczerej atmosferze.

Jak jednak przebiega cała terapia? Postaramy się krótko ci o niej opowiedzieć na przykładzie psychoterapii długofalowej.

Psychoterapeuta Bydgoszcz. Pierwsze spotkanie

Psychoterapia zaczyna się zawsze od poznania pacjenta. Podczas pierwszych spotkań (zazwyczaj trzech) terapeuta musi zebrać cały wywiad, który pozwoli mu lepiej ocenić przeszłość osoby zgłaszającej się do gabinetu. To ona jest często podstawą tego, jaka jest obecna sytuacja. Dlatego też pacjent powinien przedstawić problemy, z którymi przychodzi, a także zakreślić krótko cele, jakie chciałby uzyskać w wyniku psychoterapii. Mogą one zostać oczywiście z czasem rozbudowane lub zmienione w zależności od tego, jak przebiegają sesje.

Podczas pierwszych spotkań pacjent będzie też musiał opowiedzieć o sobie, swoich minionych doświadczeniach, osobach z przeszłości i relacjach z nimi. Mogą pojawić się pytania natury osobistej, pogłębiające wiedzę psychoterapeuty. Dzięki temu buduje on sobie obraz pacjenta i jego otoczenia, który może być kluczem do znalezienia przyczyn problemów.

Kolejne spotkania

Po zdobyciu odpowiedniego wywiadu psychoterapeuta rozpoczyna pracę ze swoim pacjentem, która polega na kolejnych rozmowach, dających osobie niezbędną wiedzę i narzędzia do pokonywania problemów. W zależności od obranego nurtu terapii, w jej toku  mogą pojawiać się krótkie ćwiczenia i zadania, albo dyskusje, które pomagają w rozwiązaniu problemów.

Psychoterapia długofalowa trwa nawet przez kilka – kilkanaście miesięcy, a czasem dłużej. Kończy się, gdy pacjent odczuwa subiektywną poprawę swojego stanu, a terapeuta jest w stanie ocenić, że zostały osiągnięte założone cele.