Eksperckie porady dotyczące utrzymania czystości szaf mroźniczych

Blog przez żołądek do serca

Artykuł Sponsorowany

Eksperckie porady dotyczące utrzymania czystości szaf mroźniczych

Utrzymanie odpowiedniego poziomu czystości urządzeń chłodniczych i mroźniczych to podstawa higieny w każdym lokalu gastronomicznym. Stosowanie dobrych praktyk w czyszczeniu szaf mroźniczych gwarantujemy bezpieczeństwo żywności, uniemożliwiając rozmnażanie się bakterii. Jest to istotne również ze względu na eksploatację sprzętu mroźniczego – utrzymanie go w czystości i regularna dezynfekcja wpływają pozytywnie na żywotność urządzenia. Co należy wiedzieć na temat utrzymania czystości szaf mroźniczych?

Częstotliwość rozmrażania, mycia i dezynfekcji szaf mroźniczych

Każde urządzenie mroźnicze oraz chłodnicze wymaga okresowego poddania zabiegowi rozmrażania. Oznacza to konieczność usunięcia lodu i szronu, a także dokładnego mycia i dezynfekcji powierzchni wewnątrz urządzenia. W przypadku chłodziarek tego typu zabiegi należy wykonywać nawet raz w tygodniu. Przy urządzeniach mroźniczych przegląd, rozmrażanie i czyszczenie należy wykonywać raz na miesiąc. 

Ponadto, każdy zabieg mycia i dezynfekcji należy odnotować w specjalnej karcie kontrolnej, by wszystko było odpowiednio udokumentowane. Nieprzestrzeganie tych zaleceń oraz nie raportowanie czyszczenia w karcie kontrolnej może skutkować poważnymi konsekwencjami w przypadku kontroli. Ważne jest również, by do czyszczenia i dezynfekcji stosować odpowiednią odzież ochronną.

Rozmrażanie i czyszczenie szaf mroźniczych – zachowanie ciągu chłodniczego

Bardzo ważnym aspektem w utrzymaniu higieny urządzeń mroźniczych jest zachowanie ciągu chłodniczego. Nie może być tak, że jakikolwiek produkt, który wyciągniemy z szafy mroźniczej pozostanie w temperaturze pokojowej na czas czyszczenia. Wszystkie towary znajdujące się wewnątrz urządzenia należy zawczasu przełożyć do innej, działającej i niepodlegającej czyszczeniu szafy mroźniczej. Dopiero wówczas, gdy zamrażarka będzie pusta, możemy odłączyć urządzenie od zasilania.

Równie istotne jest, by po zakończeniu rozmrażania, dezynfekcji oraz mycia, nie wkładać do urządzenia produktów od razu po podłączeniu go do zasilania. Najpierw temperatura wewnątrz urządzenia powinna osiągnąć właściwą wartość roboczą, by móc bezpiecznie przenieść do niej żywność. To, jak długo należy czekać, zależne jest od rozmiaru i modelu konkretnej szafy mroźniczej. Tego typu informacje można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

Jak prawidłowo rozmrażać, dezynfekować i myć szafy mroźnicze?

Po opróżnieniu urządzenia i przełożeniu towarów do innej działającej zamrażarki, należy odłączyć szafę mroźniczą od zasilania elektrycznego i pozostawić otwarte drzwi urządzenia. Wówczas ciepłe powietrze z zewnątrz stopi resztki lodu oraz szron – nie należy w żadnym wypadku robić tego w sposób mechaniczny, gdyż może doprowadzić to do uszkodzenia urządzenia. Warto podstawić również miskę, do której spłynie woda pozostała po procesie topnienia.

Następnie należy usunąć wszelkie nieczystości przy pomocy gąbki, po czym dokładnie umyć urządzenie z użyciem ciepłej wody i specjalnego detergentu w odpowiednim stężeniu roboczym, zachowując dozowanie i czas działania środka zgodnie z zaleceniami producenta. Podczas mycia urządzenia należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca trudno dostępne, w których mogą gromadzić się zanieczyszczenia oraz bakterie. 

Po nałożeniu środka i odczekaniu czasu zgodnie z zaleceniem, powierzchnie mające kontakt z żywnością należy spłukać wodą zdatną do spożycia i pozostawić do wyschnięcia. Można również osuszyć wnętrze szafy mroźniczej przy pomocy jednorazowych ściereczek, by przyspieszyć cały proces. Po wszystkim powinno się sprzątnąć i wyczyścić całe otoczenie urządzenia, a następnie podłączyć je do zasilania i pozostawić aż do osiągnięcia właściwej temperatury roboczej wewnątrz.

Na koniec należy umyć i zdezynfekować ręce zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk, a gdy temperatura wewnątrz urządzenia osiągnie właściwą wartość – należy umieścić towar wewnątrz szafy mroźniczej. Dobrze po upływie około pół godziny sprawdzić, czy urządzenie utrzymuje odpowiednią temperaturę wewnątrz i nie doszło do żadnej awarii.